انصراف از پیوندهای مرور
صفحه اصلی
درباره ما
آیین‌نامه‌ها
کتاب
مقاله
پایان‌نامه
ارتباط با ما
سایت‌های کارآفرینی
انصراف از پیوندهای مرور
دوره‌های کارآفرینی
مراکز کارآفرینی
کارآفرینان برتر
سایت‌های کارآفرینی
مرکز کارآفرینی > کارآفرینی > سایت‌های کارآفرینی
 

 برخی از سایت‌های اینترنتی مهم و مرتبط در حوزه کارآفرینی را به فهرست زیر ببینید:

عنوان آدرس

 پیشنهاد‌های مشاوران تجاری در مورد روند شرکت‌های کوچک

www.businessweek.com

 مباحث مرتبط با آموزش‌های کارآفرینی

 www.celcee.edu

 اطلاعات در مورد خود اشتغالی و اداره کسب و کار کوچک

 www.wnterweb.org

 مواد آموزشی مرتبط با کارآفرینی

 www.entered.org

 مقالات کارآفرینی

 www.entreworld.com

 کارآفرینان جوان

 www.Kidway.com

 مشاوره فنی به کارآفرینان جوان

 www.youthbusiness.com

 شبکه کارآفرین

 www.tenonline.org

 وب سایت‌های کارآفرینی کسب و کار و .....

 www.gsb.stanford.edu

 مرکز آموزش کارآفرینی

 www.lib.utexas.edu