انصراف از پیوندهای مرور
صفحه اصلی
درباره ما
آیین‌نامه‌ها
کتاب
مقاله
پایان‌نامه
ارتباط با ما
پایان‌نامه
انصراف از پیوندهای مرور
همه پایان نامه‌ها
جستجو در پایان‌نامه‌ها
مرکز کارآفرینی > پایان‌نامه
 
پایان نامه ها و پژوهش های مرتبط با کارآفرینی و اشتغال ، چالش ها و فرصت های آن
عنواننگارنده
بررسی نگرش پرستاران فارغ‌التحصیل شاغل در مورد روانپرستاری‌ثریا قدکپور
بررسی عملکرد مدیران فارغ التحصیل رشته های مدیریت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیدگاه کارکنان‌محمدرضا عبدالرحیمی
رابطه نقش های جنسیتی، هموابستگی و ترس از موفقیت در زنان متأهل فارغ التحصیل دانشگاهی شهر تهران‌شادی شریفی‌
کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت دولتی بررسی رابطه بین مهارت‌های کارآفرینانه مدیران و اثربخشی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) استان قماسماعیل قادری
بررسی علل گرایش به انتقال فارغ‌التحصیلان فوق‌لیسانس و بالاتر از وزارت آموزش و پرورش به وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی‌غلامعلی طبرسا‌
صادرات غیرنفتی و اشتغالزهرا جعفری هرندی
اثر رشد اقتصادی بر روی اشتغال‌محرم علی زیبایی
بررسی تنگناها و عوامل مؤثر بر اشتغال در بخش صنعت طی دوره 1380-1350‌مریم حبیبی‌فر
تأثیر آموزش‌های رسمی کشاورزی در اشتغال وکارایی فارغ‌التحصیلان کشاورزی شاغل در تعاونی‌های کشاورزی شهرستان کرج‌حسین سلیمی‌
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تعهد کار‌فریبا اسمعیل طلایی‌
بررسی انگیزش و نگرش دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دندانپزشکی نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود در دانشکده دندانپزشکی قزوین سال تحصیلی 81-80‌پروانه جز قنبری
شهرک اشتغال‌، مجموعه تولیدی، تجاری، مسکونی در غرب تهران
ارائه یک الگوی سیستمی برای مطالعه اثرات اشتغال دانش آموختگان دانشگاهها بر توسعه‌صدیقه خادمی حبیب آبادی
بررسی الگوهای تقاضای نیروی کار تحصیل کرده و پیش بینی تقاضای جایگزینی نیروی کار با استفاده از رویکرد ضرایب تصادفی ‏‎(Random Voefficient)‎‏‌مصطفی موسوی کرچائی‌
بررسی اشتغال زایی دانش آموختگان دانشگاه مازندرانمنصوره طالعی فر
آثار جهانی شدن اقتصاد بر رشد،‌ اشتغال و توزیع درآمد در ایرانعلی اکبر ناجی میدانی
تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر اشتغال کارگاه های بزرگ صنعتی ایران (1382-1350)‌عباس محتشمی
بررسی اثر فن آوری اطلاعات و ارتباطات ‏‎(ICT)‎‏ بر اشتغال در صنایع استان تهران‌شادی اخوان زنجانی‌
مقایسه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) بر بهره‌وری در کشورهای آسیایی و اروپاییامین قبادی‌
مرکز ارتباطات فارغ‌التحصیلان معماری‌نگین ستوده نژاد نعمت‌الهی‌
بررسی اثربخشی برنامه درسی کارآفرینی از دیدگاه هنرآموزان و هنرجویان دختر و پسر شاخه کاردانش آموزش متوسطه مناطق 19 گانه شهر تهرانسعیده نساج
بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز‌زهرا نامجویان شیرازی‌
بررسی وضعیت اشتغال زنان در صنعت جهانگردی و سنجش نگرش مدیران هتل های تهران‌محمد یزدانی
تخمین حجم اشتغال غیر رسمی در ایران (مطالعه موردی شهر همدان)‌فرزانه شمس فخر
ارزیابی برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی از دیدگاه فارغ‌التحصیلان کشور‌زهرا محمودی
بررسی اثرات تسهیلات اعطانی بانکهای کشور بر اشتغال و سطوح عمومی قیمتها در استانهای منتخب طی سالهای 1383-1379‌بتول حسینمردی
بررسی حوادث ناشی از کار در یکی از بیمارستانهای شهر تهران‌سیامک فیاض
تحلیل تاثیر حامل‌های انرژی (برق، گاز و فرآورده‌های نفتی) بر تولید ناخالص داخلی، اشتغال و سرمایه‌گذاری در ایران طی‌ سال‌های 1381-1350هدیه عماد الاسلام سعید‌
بررسی مشکلات معلمین فارغ‌التحصیل از مراکز تربیت معلم‌ملوک خادمی‌
رتبه بندی بخشهای مختلف اقتصاد ایران براساس اشتغالزایی با استفاده از جدول داده-ستانده معمولی و فازیعبدالعلی اکبری‌
بررسی تأثیر سبک رهبری مدیران بر رضایت شغلی کارکنان شرکت برق استان سیستان و بلوچستان‌محمدحسن ضیائی‌
بررسی نقش خروج کارگاه‌های کمتر از 5 نفر از مشمولیت قانون کار در اشتغال این کارگاه‌ها در ایرانناهید حسین زاده‌
بررسی و تبیین راهکارهای توسعه کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایرانفرزاد اسکندری
تاثیر تحصیلات و اشتغال زنان بر تاخیر در سن ازدواج در تهران‌فیروزه کاری‌
بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر نگرش زنان شاغل نسبت به نابرابری جنسیتی در امر اشتغال‌فاطمه قاسملو
بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان کارشناسی‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های دولتی مستقر در تهران از سال 1368 تا 1372‌محسن اخترپور
بررسی روند آموزش و اشتغال فارغ‌التحصیلان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از 1368 تا 1374‌وحید کشتکار‌
بررسی وضعیت اشتغال نیروی متخصص وترسیم چشم انداز آینده آن ( بررسی موردی : استان گیلان)‌مهرداد حسینی
سنجش گرایش زنان به اشتغال و عوامل مؤثر بر آن (مورد شهر تهران)‌زهرا فروزنده‌
بررسی تاثیر میزان تحصیلات و درآمد مردان برنگرش آنان نسبت به اشتغال همسرانشان‌پریوش محضری‌
بررسی نقش مشارکت کارکنان در تصمیم گیریهای استراتژیک مدیران شرکت ایران خودرو-دیزل (خاور سابق)‌محمد دوستار‌
طراحی مدل کسب و کار با استفاده از متدولوژی شیء گرا و بررسی تاثیر آن بر فرایند مدیریت دانش در سازمان‌سعید جهانیان‌
توصیف وضعیت و نگرش شغلی فارغ‌التحصیلان پسر دوره کارشناسی مرکز آموزش تربیت بدنی و علوم ورزشی شاغل در ادارات تربیت بدنی سراسر کشور و مقایسه آن با دیدگاه مدیران‌محمد توانا‌
بررسی تاثیر سرمایه بر ایجاد اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی طی سالهای 81-1345اقدس قمشه
ارزیابی پیش بینی اشتغال و جمعیت در برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای بر اساس مدل گرین -لاری و اقتصاد پایه (نمونه موردی منطقه کلان شهری تهران)‌فرشید عشق‌آبادی
بررسی وضعیت توانمندی شغلی فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد رشته آموزش بزرگسالان در ایران بین سالهای 83-1373‌اعظم اصفهانکلاتی
آثار سیاست‌های مالی دولت بر اشتغال در ایران (1383-1357)‌حجت‌الله هاشم‌بیگی‌
بررسی رابطه مصرف انرژی، اشتغال و تولید ناخالص داخلی: مورد ایران (80-1346)‌مرتضی خورسندی
تحلیل اقتصادی نقش بخش دفاع در اشتغال‌محمدتقی رمضانی‌
بررسی میزان توجه برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی به پرورش مهارت های کارآفرینی از دیدگاه فارغ‌التحصیلان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتینسرین احمدزاده
بررسی اثر تغییرات نقدینگی بر بخش صنعت در ایرانسیمین دخت نقوی کلجاهی
بررسی تاثیر آموزش‏‎‎‏های عالی علمی-کاربردی بر اشتغال در بخش کشاورزی، مطالعه موردی در استان‏‎‎‏های شمال غرب کشور‌مهناز محمدزاده نصرآبادی
تغییرات تاثیر گذاری اجزای تقاضای نهایی بر اشتغال بخش‌های اقتصادی در ایران‌زهرا اکبری‌
بررسی تاثیر سبک مدیریت بر کارائیی کارکنان دانشگاه تربیت مدرسحجت الله ابراهیمی
بررسی نیازهای آموزشی فارغ‌التحصیلان دانشکده دندانپزشکی یزد طی سالهای 84-1377سعید میرسعیدی
مورد کاوی چالشهای پیاده‌سازی روش BSC در سازمانهای ایرانی با نگاهی به تاثیر آن بر مدیریت فرایندهای کسب و کار‌سعیده منصوری‌
اثر بخشی آموزش مهارتهای کارآفرینی بر نگرش نسبت به بازار کار و خود پنداره شغلی افراد مراجعه کننده به ستاد کارآفرینی شهرداری تهران‌لقمان احمدی پور‌
بررسی تاثیر مشاوره شغلی گروهی در کاهش مشکلات کاریابی مراجعین زن فارغ‏‎‎‏التحصیل دانشگاهی در مراکز کاریابی وزارت کار‌زهرا پارسا سیرت‌
بررسی ارتباط بین اشتغال زنان و بهداشت باروری: مقایسه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه‌صدیقه فرهادی
اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران‌سهیلا عزیززاده‌
بررسی تاثیر اشتغال به کار دانشجویان پرستاری در طی دوران تحصیل بر مؤفقیت تحصیلی آنان در دانشکده‌های پرستاری و مامائی دانشگاههای علوم پزشکی واقع در شهر تهران سال 1372شهناز بوراکی
رابطه بین آموزش فارغ‌التحصیلان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای با بازار کار و اشتغال در شهر اصفهانمریم یحیائی
بررسی عوامل موثر در موفقیت تیم‏‎‎‏های بهره‏‎‎‏وری در شرکت صنایع آذر آب‌بهرام آنالویی
مطالعه فرهنگ کار و اخلاق کاری در جامعه ایران از منظر جامعه شناختیمهدی سلطانزاده‌
بررسی عوامل محتوایی موثر بر موفقیت کسب و کار الکترونیکی‌شاهرخ شهریور
احداث جايگاه سوختگيري شناورهامصطفي گودرزي- علي فلاوند- سليمان نجفي بيرگاني
تاسیس کارخانه لوله و اتصالات پلی پروپیلنعلی اصلاحچی،محمدعلی مهندسی
تاسیس آموزشگاه هواپیمای مدل (بدون سرنشین)بهنام مکوندی، فریبرز فروتن
رویکرد آموزش مفاهیم کارآفرینی برای دانشجویان رشته کامپیوترمحمد مشهدی زاده،هیات علمی واحد مبارکه
بررسی چگونگی استفاده از مواد نگهدارنده طبیعی در جهت جلوگیری از رشد میکروب ها و بهبود طعم مواد غذایی (مطالعه موردی در فیله های ماهی) با رویکرد استراتژی تمایزنسرین چوبکار
احداث نيروگاه هاي كوچك و تولید پراكنده برق محمود زاده باقری
ارائه طرح توجیهی راه اندازی پاركينگ طبقاتي در قممحمد آشتیانی ؛علی محمدی
تولید پارچه خود تمیز کن و ضد باکتریشهریار شاهوارپور