انصراف از پیوندهای مرور
صفحه اصلی
درباره ما
آیین‌نامه‌ها
کتاب
مقاله
پایان‌نامه
ارتباط با ما
مراکز کارآفرینی
انصراف از پیوندهای مرور
دوره‌های کارآفرینی
مراکز کارآفرینی
مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف
جشنواره کارآفرینی
خانه کارآفرینی
موسسه کار و تامین اجتماعی
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
سازمان همیاری اشتغال دانش‌آموختگان
کارآفرینان برتر
سایت‌های کارآفرینی
مرکز کارآفرینی > کارآفرینی > مراکز کارآفرینی
 
در این بخش ، مراکز معتبر و فعال در عرصه کارآفرینی معرفی شده و شماره های تماس و آدرس های پستی آنها در اختیار کاربران قرار می گیرد :
نام مرکزتلفن
سازمان همیاری اشتغال دانش‌آموختگان88924290
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور66941250
موسسه کار و تامین اجتماعی66556801
خانه کارآفرینی88835419
جشنواره کارآفرینی66580031 - 64499
مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف۶۶۱۶۴۷۷۳