انصراف از پیوندهای مرور
صفحه اصلی
درباره ما
آیین‌نامه‌ها
کتاب
مقاله
پایان‌نامه
ارتباط با ما
کارآفرینان برتر
انصراف از پیوندهای مرور
دوره‌های کارآفرینی
مراکز کارآفرینی
کارآفرینان برتر
کارآفرینان داخلی
کارآفرینان خارجی
سایت‌های کارآفرینی
مرکز کارآفرینی > کارآفرینی > کارآفرینان برتر
 

کارآفرینی فرآیند یا مفهومی است که در طی آن فرد کارآفرین با ایده‌های نو و خلاق و شناسایی فرصت‌های جدید، با بسیج منابع به ایجاد کسب و شرکت‌های نو، سازمان‌های جدید و نوآور رشدیابنده مبادرت می‌ورزد. این امر توام با پذیرش خطرات است ولی اغلب منجر به معرفی محصول یا ارائه خدمت به جامعه می‌شود. بنابراین «کارآفرینان» عوامل تغییر هستند که گاهی موجب پیشرفت‌های حیرت‌انگیز نیز شده‌اند.

با توجه به اینکه یکی از پیامدهای مثبت کارآفرینی اشتغال مولد است، در زیر به معرفی کارآفرینان برتر داخلی و خارجی پرداخته می‌شود.

کارآفرینان

 داخلی
خارجی