انصراف از پیوندهای مرور
صفحه اصلی
درباره ما
آیین‌نامه‌ها
کتاب
مقاله
پایان‌نامه
ارتباط با ما
دوره‌های کارآفرینی
انصراف از پیوندهای مرور
دوره‌های کارآفرینی
مراکز کارآفرینی
کارآفرینان برتر
سایت‌های کارآفرینی
مرکز کارآفرینی > کارآفرینی > دوره‌های کارآفرینی
 

با توجه به اهمیت و جایگاه موضوع کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشور و به منظور پاسخگویی به نیازهای روز افزون دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی برای ورود به بازار کار دانش محور ، دانشگاه آزاد اسلامی، برنامه های وسیعی را برای آموزش، ترویج، پژوهش و توسعه فعالیت های کارآفرینی ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در دست اجرا دارد. براساس بخشنامه ریاست محترم دانشگاه، به شماره 273269/48 مورخ 18/8/87 مأموریت اجرای دوره آموزش کارآفرینی ویژه دانشجویان و تربیت مدرسان آن در واحدهای دانشگاهی به کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری واحدهای دانشگاهی واگذار شده است ، که این کانون با حداکثر بهره برداری از ظرفیت مراکز آموزشی و تخصصی ، اساتید مجرب و صاحبنظران این عرصه ، این مهم را به پیش می برد.